rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - Skåneleden (SLUTSÅLD) (Febr-2021)

Upplaga 1

Vandring 3:

”Beskakung” är en titel som man kan tilldelas årsvis efter en jurybedömd egenproduktion av Bäsk. Varje höst sker en ny bedömning och vinnaren får då äran att ha skylten under nästa år medan juryn vilar ut för nya utmaningar av både smaklökar och balanssinne. Referenser till skyltens placering blir därför lika beständiga som ångorna längs juryns provrunda. (Tack Bo-Göran)

 

Vandring 4 (2021-01-23):

Observera att SL har ny sträckning och inte passerar förbi Esbjörnabygget längre. Denna vandring är borttagen ur GPS-filen.

 

C: Skylten KONGELIGE DANSKA KONSULAT på gården Göstorp är borta. (Enligt kvinnan som bor i huset – som råkade komma ut just när vi passerade – ligger den skylten numera ”på logen”). I stället kan en grön brevlåda med nr 201 vid vägkanten intill huset tjäna som riktmärke. Vägen man ska vika av på till höger dyker upp strax därefter.

 

G: Skånes största lönn vid gården Sofiedal är nedsågad, men stubben finns kvar.

 

I: Hoppa över på de jämnaste och stadigaste stenarna, eller begagna en ”spång” av stockar med ett rep att hålla sig i.

 

L: Den tredje muren är inte så tydlig, men den därefter nämnda smala skogsvägen kan inte missas.

 

N/O: Namnet Gläntan ej synligt, men orange skåneledsmarkeringar korsar landsvägen efter sista huset. Sväng vänster och följ leden. (Tack Anders och Martina)

 

 

Vandring 7 (2021-02-06):

Inledning: Vid parkeringen står en av många sägenstenar som finns här och var i Östra Göinge. På just denna sten står det berättat om troll i backarna. Bortom stenen ligger ingången till ett friluftsbad. Till vä ligger en stor parkeringsplats. Detta strövtåg går medurs, så lokalisera/nyttja en smal stig i bortre änden av parkeringen, uppför den första av trollabackarna. Förutom orange markeringar finns det initialt även rödvita och gulvita markeringar på en stolpe samt strax därefter även grönmålade markeringar. Gå förbi ett anslag, Trollabadet-Klinten 17 km.

 

A. Ett vindskydd ligger i en tät granskog, inklämt bland stenblock. Ett stycke ner i backen finns soptunnor och ett utedass. Där korsar en större stig, ta hö på den och strax därefter vä på en återigen mindre stig, som snirklar vidare. Flera skidspår ansluter. Stora, kluvna stenblock ligger som kringslängda av troll och jättar.

 

B. En traktorväg nås. I vägskälet finns en hänvisning till MÅNSBACKSTUGA. Följ Skåneleden till hö, i riktning mot backstugan. Även gröna och lila markeringar ledsagar. Strax innan stugan finns ännu en sägensten. På stenen står det HITTEBARNET. Det finns anslag som berättar både om stenen, men också om stugan. Sitt ner en stund och känn av platsen! Gå sedan ett kort stycke, längs Skåneleden samt inte alltid tydliga lila och gröna markeringar.

 

C. Negligera en stig till höger. Vid ytterligare en stig till höger finns en påle (på vänster sida av traktorvägen) med grön och lila markering, vik av från traktorvägen in på stigen och lämna därmed Skåneleden. Följ de gröna och lila markeringarna, de är ibland svåra att upptäcka. Stigen delar sig, gå rakt fram och bortse den som går till vänster. Lila och gröna markeringar visar sig sporadiskt. Passera hö om en gård med röda byggnader. Inom kort nås en vändplats där en markväg tar vid. Följ den endast 100 m. (Tack Anders och Martina)

 

Vandring 8 (2020-03-28):

 

 

D. Sväng höger direkt efter gården. På husväggen står 290. Fortsätt färden på en traktorväg, (skyltarna 20 m in på vägen är borta). Avståndet är 1,9km (inte 1,5).

 

Skåneleden har nu formellt knutits ihop med Blekingeleden vid Bökestad genom etapp 3A upptill Olofström och nya spårmarkeringar har satts upp. Etappen invigdes den 11 maj 2019. Skåneleden och Blekingeleden sammanfaller således mellan vägpunkterna J och L. Var uppmärksam och följ orangemarkeringar österut ej norrut vid punkt L, där lederna delar sig.

 

 
Vandring 9 (2020-11-09):

B. Skrotbilarna är borta. Femte raden…från vändzonen håll vänster!

Skogsbilvägarna har ändrats lite vid C. 

 

C. Mitt emot stigen som leder till husvagnen på höger hand om skogsvägen, kan två avverkningsspår nätt och jämt skönjas på vänster sida. Följ dessa (de blir tydligare längre fram) med sydvästlig kurs uppför en kulle och vidare in i en tät granskog

 

Vandring 11 (2016-11-06):

C. Vid Lapporten, korsa banvallen/nerlagt järnvägsspår och gå tvärs genom hagen framöver. Det finns en genomgång sidan om grindar i båda ändar av inhägnaden.

 

 

D. Med bibehållen färdriktning- nyttja Skogsvägen. På hö hand passeras först ett gult hus, sedan ett rött garage. Mitt för det röda begynner en stig uppför nästa getryggsås på vä sida, Borelundsåsen. På platsen finns en stolpe, NR.

 

Vandring 12 (2021-01-01):

Att parkera på Systrarna på Solhjulets parkering är inte längre önskvärt, parkeringen där räcker inte till för vandrare. Det är därför bättre att parkera vid The Lodge, även om man inte är ett större sällskap. Vandringen är borttagen ur GPS-filen. Några uppdateringar (i fetstil):

 

Dagavgiften för att nyttja Kullatorpet är numera 20 kr.

A. Lämna banvallen på stället. Sväng hö på en bred markväg. Passera ett hus...

C. Fr o m Vägbeskrivning för långa alternativet: (6 rader längre ner:) I stället för ”Strax nås rastplatsen”: Efter 2,3 km nås rastplatsen Kullatorpet. Njut och koppla av i den rofyllda atmosfären. Framför torpet finns färdriktningspilar, följ den mot Genarp. Sedan gäller det att vara vaksam, vandringen viker (”strax” stryks) av från Skåneleden. Runda några stugor på vänster sida om stigen, gå igenom ett gatt i en stengärdsgård. (Stolpen med orange skåneledsmarkering och en gul pil som pekar vä är borta.)

D. (”Bortse från dessa” stryks.) Ta höger på en omarkerad led

F. …På höger sida höjer sig Klintaskogen med en ung granskogsplantering (kan men måste inte ersätta ”som genomgår en generationsväxling”; generationsväxlingen är dock inte så tydlig längre). I. Spången på rad 1 har ersatts av en träbro. (STORT tack till Martina och Anders! )

 

Vandring 14:
B. ”Välkommen till fots” - skylten är borta, men det är ändå lätt att hitta stigen. Vadstället en bit fram är ersatt med en kulvert.

 

Vandring 15:

(2016-09-13) O. några få steg är 50 i detta fallet

R. Vitmålade tecken på stenen i vägskälet har blivit mycket otydliga. Man kan bara svagt se O S .

Se foto nedan

 

 

 

Här har en (mycket liten) förändring skett: Vid C, Skogsmöllan, skriver du att det står en skylt strax dessförinnan där det står Enskild väg - skylten var borta när jag gick där; stolpen står kvar, men själva skylten borta alltså. Det är svårt att gå fel, men kanske kan vara värt att ha med ändå. (tack Åsa)

 

Vandring 16 (2017-06-10):

 

Vid A. finns en ny cykelbro

 

Framtill D. är stigen igenväxt, efter bron snedda därför gärna över ängen framtill vägen

 

Vid N är en stätta borttagen, så rutten har lagts om enligt följande:

 

N. ….Gå genom en stätta. Nyttja en gräsklipp gång fram till kyrkan. Ta vänster genom allén till kyrkogården. Gå över en stätta belägen på höger hand om ingången till själva kyrkogården. Ströva runt utanför kyrkogården i ett moturs varv. Ta sikte på kullen längst ut på udden.

 

O. ….Det finns en grind/öppning i staketet intill kyrkogården synlig från den sidan där kullen är belägen. Träd in på kyrkogården och ta sikte på Pipers gravkulle. Det finns en vacker lindallé som med fördel kan nyttjas för returen. Utanför kyrkogården tar en kastanjeallé vid. Sväng sedan vänster, passera Sövde Amfiteater…….

 

 

 

-----------

Igår gick vi SL16, en trevlig runda, och fick uppleva fler djur än vanligt. En ilsken vildsvinssugga med ett tiotal små kultingar, tre Kronhjortshindar örn m.m. Hörde göken. Tack för varningen för tränande hästar. Det var ju väldigt vad lite man hörde av hovarna i den mjuka sanden. Picknickbordet vid Sövdeborg dök upp precis när matklockan ringde. :)

Jo lite förbättringskommentarer; I slutet av G står om en handskriven lapp. Den finns inte mer. Ett annat tecken är att man vid kraftledning ser några mörkbruna hus ner till vänster som tillhör skjutbanan.

(Tack Irene och Ingvar)

 

Vandring 17:
Gick idag rundvandring 17, väldigt trevlig och varierande. Allt OK till punkt H. På toppen av Ekbacken delar sig spåren. Det blå spåret viker av åt vänster mot Lilla Klåveröd (i boken står cremefärgat, ev är det också med men det blå syntes tydligare). Punkt J och K: fortfarande det blå spåret som följs tills man kommer till lämningarna av Långemagnus gård. Det blå spåret verkar ny-markerat. (Tack Kerstin och Bertil)

 

Vandring 18: (2020-07-14)

I går rekade vi vandring nr 18 och då hade det ändrat sig lite vid B. Grustaget hade utökats så stigen var försvunnen, men om man fortsatte rakt fram 100 meter till skylten ”privat område” så anslöt ridstigen till vänster omedelbart bakom övrigt var allt OK. (Tack Jan)

 

Vandring 19: (2020-07-02)
E. Gula markeringar är ersatta med gröna

E. Viltstaket är borta, fortsätt bara utmed stigen!

L. SL har ny leddragning på stället och går inte uppför slänten. Stigen uppför är således omarkerad.

 

Vandring 20: (2017-04-24)

Vid C. ……är numera den omgivande granskogen på båda sidor av vägen nästintill obefintlig. En tvärgående stenmur syns på vä sida strax innan (granplanteringen.) Stanna till för att observera dessa riktmärken. På stället korsar en led markerad med vita åttahörningar.

D. …….. Vita markeringar syns väl utmed färdleden. Dessa böjer sedan av åt hö ner mot en sänka…………

I övrigt är röda markeringar numera ersatt med lila åttahörningar (Tack Malin F-M)

 
Vandring 21:
G. Ta vänster, lunka på i riktning Frostavallen.....

 

Vandring 23:
En del spår verkar helt nya ute vid Fulltofta. Helt nytt är att Blå spåret går från A (troligen redan från P) och hela vägen fram till H, storkspektaklet. OBS Vid Prästamöllan går blå spåret inte längre över de två broarna med räcke. Förslag text ” lämna det blå spåret vid bron med det gröna räcket och gå över ån. Efter en andra bro finns en tavla med beskrivning av Prästamöllan. Vänd tillbaka över broarna och fortsätt det blåa spåret ut på ängen och vidare mot pumpen. Längre fram har det rödvita blivit blått. Nästa obs blir ungefär vid F Här står en skylt som pekar åt höger med texten Storkhägn 300 m. Här delar sig blå spåret och gör en avstickare ner till Storkhägnet. bara att följa blått. Gult är numera blott blått. Blå spåret från A (P?) – H är mycket tydligt. Lätt som en plätt- (Tack Irene o Ingvar)

 

Vandring 24: (2019-07-17)
Jag gick den trevliga rundan den 17/7-19. Under F och G på rundan står det att man ska vika av strax efter en kulle med ett brunt hus och följa två spår som leder fram till en äng. Där är nu åker och det går inte att ta sig fram till Skåneleden. Vi fortsatte i stället rakt fram vid markeringen F och svängde höger där en väg markeras på karten i boken (där finns också en markering för vägbom). Vårt val var inte det ultimata eftersom vi kom in i ett område med skogsavverkning och vi fick ta oss upp för en backe för att komma fram till Skåneleden nästan vid samma ställe som enligt din karta. (tack Cecilia)

 

Vandring 25:
Ett påpekande: Den inledande sträckan längs Skåneleden från parkeringen vid alunbruket till landsvägen var nästan omöjlig att passera. Stigen var övervuxen av diverse sly, meterhöga nässlor och det fanns även nedfallna träd över leden. Markeringarna var också bristfälliga vilket gjorde att jag tappade bort leden. Detta är även en säkerhetsfara då det finns branta stup vid de gamla skifferbrotten. Vill någon annan gå sträckan föreslår jag att man går tillbaka längs vägen till korsningen vid Christinehof och sedan går på vägen till vänster för att där återansluta till Skåneleden. (Tack Marcus)

 

Vandring 27 (2020-04-05):

Vid punkt K där man kommer fram och uppmanas att ta vägen som är markerad med en gul stolpe ser det då 2017 och även nu ut som på bilden nedan. Vägen är blockerad av nerhuggna granar. Då 2017 stod även en gubbe vakt och gormade att ingen var välkommen in på hans ägor. Ingen gubbe syntes dock till idag men med den obehagliga händelsen i bevarat minne valde vi nu som då att ta en omväg som ser ut som så. Vi valde att följa motionsspåret märkt med blå och svart markering och kom så småningom fram till en 4 stigs korsning där stigen till hö också var blockerad av nedhuggna granar och blockerad med stenar. På platsen finns ett raserat picnic bord. En grusväg tangerar till vä. Välj stigen rakt fram. Efter ett tag nås en 4 stigs korsning till där även här den högra är spärrad av stenblock. Säkerligen placerade där av samma person. Den vänstra utmärks av en nästintill spikrak stig men vi fortsätter rakt fram. Stigen viker av åt vänster efter ett tag och man kommer så småningom fram till vägknuten där 5 vägar strålar samman. Nu först ser man att man följt det gröna spåret. Här omtalas en blank, metallfärgad hög stolpe som man ska stigen vänster om. Men numera är stolpen helt grönfärgad av färg eller ärgad av ålder men dock grön. (tack Karin N.)

 

 

Q. femte raden efter .....tåplask?

Gå sedan genom en grind till Tjörnedala strövområde. En spång ligger utlagd över ett litet vattendrag. Nästa fixeringspunkt utgörs av en strandnära träskulptur. Den ligger nära en ensam bod, Lallabon. Just i denna del av Tjörnedalalunden är det speciellt pastoralt. Gå genom ett brett gatt i en mur. Fortsätt utefter leden till grind i bortre ändan av lunden. Gå inte genom!

 
Vandring 28:

 

På vandring 28 är skåneledens dragning ändrad söder om Brantevik. Den går inte längre ut på strandängarna (Hylkan) utan längs vägen längre från havet. Det skapade en viss förvirring för oss i går. Man kan dock gå som det föreslås i boken, men då inte på Skåneleden den sträckan. (Tack Matts)

 

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin