rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - Skåneleden (SLUTSÅLD)
(April-2020)

Upplaga 1

Vandring 3:

”Beskakung” är en titel som man kan tilldelas årsvis efter en jurybedömd egenproduktion av Bäsk. Varje höst sker en ny bedömning och vinnaren får då äran att ha skylten under nästa år medan juryn vilar ut för nya utmaningar av både smaklökar och balanssinne. Referenser till skyltens placering blir därför lika beständiga som ångorna längs juryns provrunda. (Tack Bo-Göran)

 

Vandring 8 (2020-03-28):

 

D. Skylten är borttagen, avståndet är 1,9km (inte 1,5).(Tack Anders!)

 

Skåneleden har nu formellt knutits ihop med Blekingeleden vid Bökestad genom etapp 3A upptill Olofström och nya spårmarkeringar har satts upp. Etappen invigdes den 11 maj 2019. Etappen går således parallellt med etapp 3 Bökestad-Östafors och delar sig vid vägpunkt L. Var uppmärksam och följ Skåneledsmarkeringarna österut ej norrut vid denna punkt. Blå=SL3/SL3A/Blekingeleden och röd SL3 .

 

 
Vandring 9:

B. Skrotbilarna är borta. Femte raden…från vändzonen håll vä.

C. Ta vä, följ avverkningsspår till vä, med sydvästlig kurs uppför en kulle med glest trädbestånd. Det är 280 m till nästa riktmärke där Skåneleden korsar intill en tvärgående stenmur…..

 

Vandring 11 (2016-11-06):

C. Vid Lapporten, korsa banvallen/nerlagt järnvägsspår och gå tvärs genom hagen framöver. Det finns en genomgång sidan om grindar i båda ändar av inhägnaden.

 

 

D. Med bibehållen färdriktning- nyttja Skogsvägen. På hö hand passeras först ett gult hus, sedan ett rött garage. Mitt för det röda begynner en stig uppför nästa getryggsås på vä sida, Borelundsåsen. På platsen finns en stolpe, NR.

 

 

Vandring 14:
B. ”Välkommen till fots” - skylten är borta, men det är ändå lätt att hitta stigen. Vadstället en bit fram är ersatt med en kulvert.

 

Vandring 15:

(2016-09-13) O. några få steg är 50 i detta fallet

R. Vitmålade tecken på stenen i vägskälet har blivit mycket otydliga. Man kan bara svagt se O S .

Se foto nedan

 

 

 

Här har en (mycket liten) förändring skett: Vid C, Skogsmöllan, skriver du att det står en skylt strax dessförinnan där det står Enskild väg - skylten var borta när jag gick där; stolpen står kvar, men själva skylten borta alltså. Det är svårt att gå fel, men kanske kan vara värt att ha med ändå. (tack Åsa)

 

Vandring 16 (2017-06-10):

 

Vid A. finns en ny cykelbro

 

Framtill D. är stigen igenväxt, efter bron snedda därför gärna över ängen framtill vägen

 

Vid N är en stätta borttagen, så rutten har lagts om enligt följande:

 

N. ….Gå genom en stätta. Nyttja en gräsklipp gång fram till kyrkan. Ta vänster genom allén till kyrkogården. Gå över en stätta belägen på höger hand om ingången till själva kyrkogården. Ströva runt utanför kyrkogården i ett moturs varv. Ta sikte på kullen längst ut på udden.

 

O. ….Det finns en grind/öppning i staketet intill kyrkogården synlig från den sidan där kullen är belägen. Träd in på kyrkogården och ta sikte på Pipers gravkulle. Det finns en vacker lindallé som med fördel kan nyttjas för returen. Utanför kyrkogården tar en kastanjeallé vid. Sväng sedan vänster, passera Sövde Amfiteater…….

 

 

 

-----------

Igår gick vi SL16, en trevlig runda, och fick uppleva fler djur än vanligt. En ilsken vildsvinssugga med ett tiotal små kultingar, tre Kronhjortshindar örn m.m. Hörde göken. Tack för varningen för tränande hästar. Det var ju väldigt vad lite man hörde av hovarna i den mjuka sanden. Picknickbordet vid Sövdeborg dök upp precis när matklockan ringde. :)

Jo lite förbättringskommentarer; I slutet av G står om en handskriven lapp. Den finns inte mer. Ett annat tecken är att man vid kraftledning ser några mörkbruna hus ner till vänster som tillhör skjutbanan.

(Tack Irene och Ingvar)

 

Vandring 17:
Gick idag rundvandring 17, väldigt trevlig och varierande. Allt OK till punkt H. På toppen av Ekbacken delar sig spåren. Det blå spåret viker av åt vänster mot Lilla Klåveröd (i boken står cremefärgat, ev är det också med men det blå syntes tydligare). Punkt J och K: fortfarande det blå spåret som följs tills man kommer till lämningarna av Långemagnus gård. Det blå spåret verkar ny-markerat. (Tack Kerstin och Bertil)

 

Vandring 19: (2016-11-17)

E. Viltstaket är borta, fortsätt bara utmed stigen!

 

Vandring 20: (2017-04-24)

Vid C. ……är numera den omgivande granskogen på båda sidor av vägen nästintill obefintlig. En tvärgående stenmur syns på vä sida strax innan (granplanteringen.) Stanna till för att observera dessa riktmärken. På stället korsar en led markerad med vita åttahörningar.

D. …….. Vita markeringar syns väl utmed färdleden. Dessa böjer sedan av åt hö ner mot en sänka…………

I övrigt är röda markeringar numera ersatt med lila åttahörningar (Tack Malin F-M)

 
Vandring 21:
G. Ta vänster, lunka på i riktning Frostavallen.....

 

Vandring 23:
En del spår verkar helt nya ute vid Fulltofta. Helt nytt är att Blå spåret går från A (troligen redan från P) och hela vägen fram till H, storkspektaklet. OBS Vid Prästamöllan går blå spåret inte längre över de två broarna med räcke. Förslag text ” lämna det blå spåret vid bron med det gröna räcket och gå över ån. Efter en andra bro finns en tavla med beskrivning av Prästamöllan. Vänd tillbaka över broarna och fortsätt det blåa spåret ut på ängen och vidare mot pumpen. Längre fram har det rödvita blivit blått. Nästa obs blir ungefär vid F Här står en skylt som pekar åt höger med texten Storkhägn 300 m. Här delar sig blå spåret och gör en avstickare ner till Storkhägnet. bara att följa blått. Gult är numera blott blått. Blå spåret från A (P?) – H är mycket tydligt. Lätt som en plätt- (Tack Irene o Ingvar)

 

Vandring 24: (2019-07-17)
Jag gick den trevliga rundan den 17/7-19. Under F och G på rundan står det att man ska vika av strax efter en kulle med ett brunt hus och följa två spår som leder fram till en äng. Där är nu åker och det går inte att ta sig fram till Skåneleden. Vi fortsatte i stället rakt fram vid markeringen F och svängde höger där en väg markeras på karten i boken (där finns också en markering för vägbom). Vårt val var inte det ultimata eftersom vi kom in i ett område med skogsavverkning och vi fick ta oss upp för en backe för att komma fram till Skåneleden nästan vid samma ställe som enligt din karta. (tack Cecilia)

 

Vandring 25:
Ett påpekande: Den inledande sträckan längs Skåneleden från parkeringen vid alunbruket till landsvägen var nästan omöjlig att passera. Stigen var övervuxen av diverse sly, meterhöga nässlor och det fanns även nedfallna träd över leden. Markeringarna var också bristfälliga vilket gjorde att jag tappade bort leden. Detta är även en säkerhetsfara då det finns branta stup vid de gamla skifferbrotten. Vill någon annan gå sträckan föreslår jag att man går tillbaka längs vägen till korsningen vid Christinehof och sedan går på vägen till vänster för att där återansluta till Skåneleden. (Tack Marcus)

 

Vandring 27 (2020-04-05):

Vid punkt K där man kommer fram och uppmanas att ta vägen som är markerad med en gul stolpe ser det då 2017 och även nu ut som på bilden nedan. Vägen är blockerad av nerhuggna granar. Då 2017 stod även en gubbe vakt och gormade att ingen var välkommen in på hans ägor. Ingen gubbe syntes dock till idag men med den obehagliga händelsen i bevarat minne valde vi nu som då att ta en omväg som ser ut som så. Vi valde att följa motionsspåret märkt med blå och svart markering och kom så småningom fram till en 4 stigs korsning där stigen till hö också var blockerad av nedhuggna granar och blockerad med stenar. På platsen finns ett raserat picnic bord. En grusväg tangerar till vä. Välj stigen rakt fram. Efter ett tag nås en 4 stigs korsning till där även här den högra är spärrad av stenblock. Säkerligen placerade där av samma person. Den vänstra utmärks av en nästintill spikrak stig men vi fortsätter rakt fram. Stigen viker av åt vänster efter ett tag och man kommer så småningom fram till vägknuten där 5 vägar strålar samman. Nu först ser man att man följt det gröna spåret. Här omtalas en blank, metallfärgad hög stolpe som man ska stigen vänster om. Men numera är stolpen helt grönfärgad av färg eller ärgad av ålder men dock grön. (tack Karin N.)

 

 

Q. femte raden efter .....tåplask?

Gå sedan genom en grind till Tjörnedala strövområde. En spång ligger utlagd över ett litet vattendrag. Nästa fixeringspunkt utgörs av en strandnära träskulptur. Den ligger nära en ensam bod, Lallabon. Just i denna del av Tjörnedalalunden är det speciellt pastoralt. Gå genom ett brett gatt i en mur. Fortsätt utefter leden till grind i bortre ändan av lunden. Gå inte genom!

 
Vandring 28:

 

På vandring 28 är skåneledens dragning ändrad söder om Brantevik. Den går inte längre ut på strandängarna (Hylkan) utan längs vägen längre från havet. Det skapade en viss förvirring för oss i går. Man kan dock gå som det föreslås i boken, men då inte på Skåneleden den sträckan. (Tack Matts)

 

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin