rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - Romeleåsen (SLUTSÅLD)

(mars-2022)

Upplaga 1

Under fliken nedladdning finns uppdateringar av den första upplagan. Dessa är inlagda i 2:a och i den 3:e upplagan.

 

Vandring 4 (2020-05-20)

Komplettering vid punkten C. Precis i korset där vandringen ska ta av till höger finns det på vänster hand numera ett utegym. Detta borde vara en så påtaglig referenspunkt att man lätt tror att vägdelningen sker längre fram eftersom gymmet inte är beskrivet i texten.

Ett tillägg i texten kunde till exempel vara: "Följ alltså det röda spåret åt hö vid utegymmet, korsa ..." (Tack B-G)

 

Vandring 5 (2017-06-14)
E. Skylten Kejsarhusvägen är borta. Vik av på första grusvägen på vänster sida efter Kejsarhusdammen.

 

Vandring 6 (2017-08-23)

 

Inledningsvis ser det ogästvänligt ut, se bild Vandringskarta , men tydligen ok för vandrare att passera bommen och på behörigt avstånd från silos ta sig in i den bakomliggande skogen

 

Inledning av vandringen: .................. Viltstaketet på vä hand är borta, fortsätt ca 200 m. Första stigen som dyker upp är Kungstigen, ta vä!

 

A/ Följ denna nu väl frekventerade stig ……………

Ingen eltråd längre, utan passera över två låga stättor genom en smal passage som leder djuren från stallarna till betet.

 

Vandring 8 (2016-09-11)

I inledningen: .....Mitt emot finns en informationstavla över naturreservatet Gryteskog

A. Vik av från stigen vid ett anslag över naturreservatet. Titta efter ett stort stenblock i övre hörnan av en hage. Sväng således hö bakom det stora stenblocket.

D. Returen sker utefter det orange spåret vid skyltar: Skåneledsrunda 17 km, Ulastigen 3, Naturlek 0,5.

 

Vandring 14: (2017-09-22)

Nya riktmärken för Nr 14 ”rundvandringar Romeleåsen” etapp E-F E. I en hårnålskurva viker SL av. På stället finns en högstubbe med en grön cirkel. Fortsätt rakt fram på den eljest omarkerade vägen. Genast nås en T-korsning; håll höger! Efter 80meter nås en vändzon/timmerupplag. Sen är det raka spåret till nästa delmål, Bökesjön. Bortse från korsande cykelleder och en väg som ansluter från vänster. Strax därpå skymtas sjön, omgiven av blandad lövskog, i dalen på vänster sida. Sjön har bildats från en ”dödisgrop”, är knappt fem meter djup och ingår i Häckeberga-Skoggård Natura 2000-område. Gå dit tur och retur och gläds åt ett välförtjänt avbrott. Knappt en halv km längre fram ligger Häckebergasjön

 

Vandring 15: (2022-03-28)
Längs den fina sträckan B och C utmed Vombsjön har stigen spärrats av med en ris- och grenbarriärer runt pumphuset ca 500m före båtplatsen. Följ barriären åt höger och korsa sen vägen. Gå inte ner längs vägen mot sjön utan behåll höjd och fortsätt på sydsidan av barriären som strax dyker upp igen.

 

H. Ta hö vid ett vägskäl skyltat, Björkelinjen, båtplats. I bortre ändan av vändplatsen, vä om en- två gröna sopbehållare finns en sparsamt upptrampad stig, nyttja denna. …..Skyltarna är borta!

Notera nedanstående riktmärken för vägpunkten H:

Notera/men passera en avtagsväg med en vit bom, en förbudsskylt för motorfordon och två sopkärl. Gå ytterligare ett kort stycke till en fyrvägskorsning, H. I korsningen finns en blå P-skylt. Vik av åt höger på stället! (Tack Åsa och Mats)

 

Vandring 18: (2021-05-02)

Uppdaterad version av Sövdesjön runt med vandringsbeskrivning och gps-fil

Uppdaterad beskrivning av vandring R18 i pdf-format

Uppdaterad GPS-fil av R18

 

Vandring 20 (2020-05-15)

E. Lunka på i en dryg km. Ta sikte på en öppen stallbyggnad vid vänstra skogsbrynet. Vandra inte ända fram till stallet, det nämns endast som riktmärke.

Lämna banvallen när stallet är snett till vänster framför en, ca 200 m innan man är i jämnhöjd med det. En bäckfåra rinner på höger sida med en spång, gå över. Ta genast t v på en liten stig, dvs fortsätt i samma riktning som tidigare intill vattendraget tills man är i jämnhöjd med stallet. Där möter en tvärgående vall upp. Sväng höger på denna, gå under en kraftledning, ta sikte på en ridå med björkar där en liten skogsväg svänger förbi. Fortsätt rakt fram på skogsvägen/vallen till en glänta i en sänka nedanför två stora bokträd, varav det ena har knäckts. Platsen brukar användas för matning av klövvilt. Fortsätt upp rakt fram förbi bokarna och ta höger på en skogsväg. Efter en stund delar vägen sig, håll höger.

Så småningom nås en vändplats, underlaget breddas. Inom kort kröker vägen bort från dalen, bebyggelse syns snart på hö sida. Stega uppför! Ta hö i en T-korsning på backkrönet. I nästa vägskäl följs skyltar mot Sjöbo. Gå än en gång längs den trevliga bygatan och vips är parkeringen inom synhåll. (Tack Martina och Anders)

 

 

Vandring 22: (2016-10-29)

 

D. ....Efter knappt en km noteras, men negligeras en väg som ansluter från vänster. Gå 100 steg/m.

 

E (ny waypoint N55.54975 E13.31519). Ta vänster på MTB-stig ner mot Eksholmsjön. Gå utmed strandkanten med sjön på vä sida fram och förbi en scoutgård. .......

 

 

Upplaga 2

Några av GPS koordinaterna har blivit fel (vandring 1 och 6), komplett waypoint-lista finns för nedladdning.

 

Vandring 3:

Omarbetad ny version kan laddas ned här: Romele vandring 3. Denna version finns också med i Romeleåsen upplaga 3 (sept-08)

 

 

Vandring 5 (2017-06-14)
E. Skylten Kejsarhusvägen är borta. Vik av på första grusvägen på vänster sida efter Kejsarhusdammen.

 

 

Vandring 6 (2017-08-23)

 

Inledningsvis ser det ogästvänligt ut, se bild Vandringskarta , men tydligen ok för vandrare att passera bommen och på behörigt avstånd från silos ta sig in i den bakomliggande skogen

 

 

Inledning av vandringen: .................. Viltstaketet på vä hand är borta, fortsätt ca 200 m. Första stigen som dyker upp är Kungstigen, ta vä!

 

A/ Följ denna nu väl frekventerade stig ……………

Ingen eltråd längre, utan passera över två låga stättor genom en smal passage som leder djuren från stallarna till betet.

 

Vandring 7:

 

B. Infomationstavlan över Hällestad åsar borttagen finns däremot en mindre skylt Lapporten .

 

Skåneleden är ändrad utifrån markering i rött på den bifogade kartan. Hade egentligen varit bäst att bara följa leden i dess nya sträckning hela vägen till parkeringen. (Tack Matts)

 

 
Vandring 8 (2016-09-11)

I inledningen: .....Mitt emot finns en informationstavla över naturreservatet Gryteskog

A. Vik av från stigen vid ett anslag över naturreservatet. Titta efter ett stort stenblock i övre hörnan av en hage. Sväng således hö bakom det stora stenblocket.

D. Returen sker utefter det orange spåret vid skyltar: Skåneledsrunda 17 km, Ulastigen 3, Naturlek 0,5.

 

Vandring 10:

B. vindskyddet borttaget.

 

Vandring 14: (2017-09-22)

Nya riktmärken för Nr 14 ”rundvandringar Romeleåsen” etapp E-F E. I en hårnålskurva viker SL av. På stället finns en högstubbe med en grön cirkel. Fortsätt rakt fram på den eljest omarkerade vägen. Genast nås en T-korsning; håll höger! Efter 80meter nås en vändzon/timmerupplag. Sen är det raka spåret till nästa delmål, Bökesjön. Bortse från korsande cykelleder och en väg som ansluter från vänster. Strax därpå skymtas sjön, omgiven av blandad lövskog, i dalen på vänster sida. Sjön har bildats från en ”dödisgrop”, är knappt fem meter djup och ingår i Häckeberga-Skoggård Natura 2000-område. Gå dit tur och retur och gläds åt ett välförtjänt avbrott. Knappt en halv km längre fram ligger Häckebergasjön.

 

Vandring 15: (2022-03-28)
Längs den fina sträckan B och C utmed Vombsjön har stigen spärrats av med en ris- och grenbarriärer runt pumphuset ca 500m före båtplatsen. Följ barriären åt höger och korsa sen vägen. Gå inte ner längs vägen mot sjön utan behåll höjd och fortsätt på sydsidan av barriären som strax dyker upp igen.

 

H. Ta hö vid ett vägskäl skyltat, Björkelinjen, båtplats. I bortre ändan av vändplatsen, vä om en- två gröna sopbehållare finns en sparsamt upptrampad stig, nyttja denna. …..Skyltarna är borta!

Notera nedanstående riktmärken för vägpunkten H:

Notera/men passera en avtagsväg med en vit bom, en förbudsskylt för motorfordon och två sopkärl. Gå ytterligare ett kort stycke till en fyrvägskorsning, H. I korsningen finns en blå P-skylt. Vik av åt höger på stället! (Tack Åsa och Mats)

 

Vandring 17:

G. Tyvärr finns här ingen tunnel, så gå över iakttagande stor försiktighet. Dessutom finns det numera ett skyddsräcke i mittfältet. Det finns dock en öppning i mitträcket strax vä om informationstavlan. Gå 50 m, ta hö på Sandlidsvägen och strax hö igen på Hällevägen. Följ sedan det röda spåret fem km tillbaka till utgångspunkten.

 

Vandring 18: (2021-05-02)

Uppdaterad version av Sövdesjön runt med vandringsbeskrivning och gps-fil

Uppdaterad beskrivning av vandring R18 i pdf-format

Uppdaterad GPS-fil av R18

 

Vandring 20:
När man passerat punkt D står det att man skall "vara vaksam på en stig åt höger när man ser Röddinge kyrktorn". Röddinge kyrktorn är inte synligt men däremot syns ett annat torn som är tornet på gamla brandstationen i Röddinge. (Tack Hasse)

 

E. Från stället där rälsen är bortskaffad/stättan in i stor hage- räkna antalet spänger/broar över diket på höger hand. Cementröret är som tidigare tjänat som övergång är ersatt med en bred spång/bro utan räcke (obs.hal). Den aktuella spången är den tredje i ordningen från första stättan in i hagen. Gå sedan hundra m tillbaka längs vattendraget tills en tvärgående fördämningsvall möter upp.........

 

Vandring 21:
C. Efter 3 km blockerar ej längre trädstocken.

 

Vandring 22: (2016-10-29)

 

D. ....Efter knappt en km noteras, men negligeras en väg som ansluter från vänster. Gå 100 steg/m.

 

E (ny waypoint N55.54975 E13.31519). Ta vänster på MTB-stig ner mot Eksholmsjön. Gå utmed strandkanten med sjön på vä sida fram och förbi en scoutgård. .......

 

 

Upplaga 3

 

Vandring 1;

Vandringen är 9 km ej 7 km som felaktigt nämns i faktarutan (tack Pia) På sid. 9 under texten B .. vid ett växthus tillhörande säteriet..., läs istället .. intill säteriet delar den sig... (växthuset är rivet) E. Vik av från orangespåret i vägkröken. F. Sväng hö på en skogsväg!

 

Vandring 2:

Brobygge på gång över bäcken i Körsbärsdalen och en ny inhägnad mellan B - C. E. ..."Vid en fyrvägskorsning" skall det stå "Vid en trestigskorsning" istället.

 

 

Vandring 5 (2017-06-14)
E. Skylten Kejsarhusvägen är borta. Vik av på första grusvägen på vänster sida efter Kejsarhusdammen.

 

Vandring 6 (2017-08-23):

 

Inledningsvis ser det ogästvänligt ut, se bild Vandringskarta , men tydligen ok för vandrare att passera bommen och på behörigt avstånd från silos ta sig in i den bakomliggande skogen

 

Inledning av vandringen: .................. Viltstaketet på vä hand är som nämnts borta, fortsätt ca 200 m. Första stigen som dyker upp är Kungstigen, ta vä!

 

A/ Följ denna nu väl frekventerade stig ……………

Ingen eltråd längre, utan passera över två låga stättor genom en smal passage som leder djuren från stallarna till betet.

 

Vandring 7:

Skåneleden är ändrad utifrån markering i rött på den bifogade kartan. Hade egentligen varit bäst att bara följa leden i dess nya sträckning hela vägen till parkeringen. (Tack Matts)

 

 
Vandring 8 (2020-05-13)

I inledningen: .....Mitt emot finns en informationstavla över naturreservatet Gryteskog

A. Vik av från stigen vid ett anslag över naturreservatet. Titta efter ett stort stenblock i övre hörnan av en hage. Sväng således hö bakom det stora stenblocket.

C. Träbron ersatt av cementrör mellan bäck och dämme.

D. Returen sker utefter det orange spåret vid skyltar: Skåneledsrunda 17 km, Ulastigen 3, Naturlek 0,5.

 

Vandring 10: (2017-02-16)

Tidsuppskattningen 2 tim är väl optimistisk i nyare upplagor av vandringsböckerna anges inte tiden längre då den är högst individuell (Tack Ann-Christine)

 

Nyttja den nedre parkeringen skyltad P Skolbuss, den övre parkeringen är reserverad för gäster till The Lodge.

 

Vandring 12: (2019-11-17)

 

Det gula huset som refereras till under punkten G, har bytt takbeläggning. Nu är taket glänsande svart. (Tack Martina T)

 

Vandring 14: (2017-09-22)

Nya riktmärken för Nr 14 ”rundvandringar Romeleåsen” etapp E-F E. I en hårnålskurva viker SL av. På stället finns en högstubbe med en grön cirkel. Fortsätt rakt fram på den eljest omarkerade vägen. Genast nås en T-korsning; håll höger! Efter 80meter nås en vändzon/timmerupplag. Sen är det raka spåret till nästa delmål, Bökesjön. Bortse från korsande cykelleder och en väg som ansluter från vänster. Strax därpå skymtas sjön, omgiven av blandad lövskog, i dalen på vänster sida. Sjön har bildats från en ”dödisgrop”, är knappt fem meter djup och ingår i Häckeberga-Skoggård Natura 2000-område. Gå dit tur och retur och gläds åt ett välförtjänt avbrott. Knappt en halv km längre fram ligger Häckebergasjön punkt

 

Vandring 15: (2022-03-28)
Längs den fina sträckan B och C utmed Vombsjön har stigen spärrats av med en ris- och grenbarriärer runt pumphuset ca 500m före båtplatsen. Följ barriären åt höger och korsa sen vägen. Gå inte ner längs vägen mot sjön utan behåll höjd och fortsätt på sydsidan av barriären som strax dyker upp igen.

 

(Tack Irene o Ingvar)

H. Ta hö vid ett vägskäl skyltat, Björkelinjen, båtplats. I bortre ändan av vändplatsen, vä om en- två gröna sopbehållare finns en sparsamt upptrampad stig, nyttja denna. …..Skyltarna är borta!

Notera nedanstående riktmärken för vägpunkten H:

Notera/men passera en avtagsväg med en vit bom, en förbudsskylt för motorfordon och två sopkärl. Gå ytterligare ett kort stycke till en fyrvägskorsning, H. I korsningen finns en blå P-skylt. Vik av åt höger på stället! (Tack Åsa och Mats)

 

Vandring 18: (2021-05-02)

Uppdaterad version av Sövdesjön runt med vandringsbeskrivning och gps-fil

Uppdaterad beskrivning av vandring R18 i pdf-format

Uppdaterad GPS-fil av R18

 

Vandring 20:

När man passerat punkt D står det att man skall "vara vaksam på en stig åt höger när man ser Röddinge kyrktorn". Röddinge kyrktorn är inte synligt men däremot syns ett annat torn som är tornet på gamla brandstationen i Röddinge. (Tack Hasse)

 

E. Från stället där rälsen är bortskaffad/stättan in i stor hage- räkna antalet spänger/broar över diket på höger hand. Cementröret är som tidigare tjänat som övergång är ersatt med en bred spång/bro utan räcke (obs.hal). Den aktuella spången är den tredje i ordningen från första stättan in i hagen. Gå sedan hundra m tillbaka längs vattendraget tills en tvärgående fördämningsvall möter upp.........

 

 

Vandring 22: (2016-10-29)

 

D. ....Efter knappt en km noteras, men negligeras en väg som ansluter från vänster. Gå 100 steg/m.

 

E (ny waypoint N55.54975 E13.31519). Ta vänster på MTB-stig ner mot Eksholmsjön. Gå utmed strandkanten med sjön på vä sida fram och förbi en scoutgård. .......

 

 

 

 

Vandring 23:

Det har hänt en del med infarten. Vid väg 104 står en träskylt med "Naturområde" och ett hundratal meter in på grusvägen i skogsbrynet står en informationsskylt och där är också hårdgjort en yta som kan förmodas är till parkering. Så det bästa är att köra upp den biten så slipper man parkera på åkern. Rundan blir ju någon km kortare men den inbitne kan ju gå fram och tillbaka ut till vägen!! Sen på samma runda är det staket uppsatt, mellan när man svänger av till höger på gamla banvallen (efter A) och vägen v till Älmhult. Det är lämnat en smal springa mellan staket o stengärdsgård men det går bra att gå till höger om gärdsgårn i spår efter avverkning. Efter ett tag så öppnar sig gärdsgårn och staketet slutar så man kan gå längs åkern igen. Men det är kanske inget att orda om det syns ju och är det någon som vill klättra så går ju det. Nu var det ingen ström i trådarna men det blir kanske till sommarn. (Tack Göran J.)

 

Borstbäckens dalgång är numera naturreservat och har blivit försedd med en parkeringsplats intill bommen belägen 300 m innan A. Kanongroparna vid D har nya, tydligare skyltar. För den äventyrlige kan en stig från groparna följas ner mot asfaltvägen i kurvan strax efter E. Den aktuella stigen blir bredare allt som färden utmed bäcken fortskrider. På båda sidor om stigen löper därefter stenrösen och ett parallellt dike likt den gamla färdleden, Bedevägen, som beskrivs i vandring 11. Strax innan A, under returens slutetapp, är stigen nere i sänkan något igenväxt; stega uppför slänten där underlaget är mera lättrampat!

 

Vandring 24:

F ….. ……. På hö sida finns initialt ett viltstängsel. Nej det gör de inte. Där vägen övergår till stig finns en väldoftande matplats för grisar. Vällingklockan lät varje kvart, men det kan ha varit hallucinationer :) Efter nästa bäckkorsning blir det väldigt smalt mellan viltstaketets gristråd och stenmuren. Men man kommer förbi. ….. ….

 

G … … På vä sida om huset står en pump. Nja det har stått en pump vä om vägen före huset. Någon har behövt pumpen, men brunnslocket fick vara kvar. Det kändes lite sådär att gå längs det nysådda fältet sista biten till parkeringen. Inte mycket plats för fossingarna.

 

En verkligt trevlig runda och som vi brukar säga ”Det är inte en Hoffis utan att det finns några ordentliga backar” :) Idag Kronhjortshindar och två kungsörnar, hackspett men inga kraxande korpar. (tack Ingvar o Irene)

 

Vid B, i vägknuten Lihult är den vänstra vägen i dess förlängning igenvuxen. Välj istället den mellersta och gena till D. Vid D, ta hö förbi gården Lihult och vä till E för att undvika igenväxta sträckningar.

 

Vandring 27:

I det inledande stycket, under den gröna vandringssymbolen i textstycket som lyder: Till vä om guppet begynner en stig som skall följas utefter en kraftledning. Vid den fjärde stolpen går en övervuxen stig åt hö mot en stätta……. Kraftledningen är numera nergrävd och stolparna borttagna. Följ den aktuella stigen ca 200 m och titta efter stättan på hö hand. ( Tack för uppdateringen Nils-Åke)

G. Skippa "kringgången", nyttja istället den nya fotgängarbron vid utloppet.

 

Vandring 28:

Under D ...strosa diagonalt ... "annan grandunge" är avverkad. (Tack Bagman)

 

För att slippa korsa fältet. Gå igenom stenmuren och tag omedelbart vänster och följ fältet ner mot dalgången. Det blir strax en stig som svänger höger runt gamla grustaget och övergår till vägen som leder till E. F.

Stega upp på ängen.. Ängen är numera ordentligt stängslad. Fortsätt i stället ca 100 m från F längs järnvägsspåret. Gå vänster vid en jättegran och över en liten bro fram till sydöstra hörnet av den inhägnade ängen. Följ staketet norrut och gå igenom stenmuren och vidare fram till vägen med vändzonen.

Det gula spåret övermålat och är nu skyltat grön/vitt och som leder hela vägen till P. G. Vi missade vindskyddet . Kan bero på att det är nya km-skyltar i träningsspåren. Lite oklart vad vännerna Ingrid o Torsten menar med avverkning. Vi såg ingen :) Möjligen överensstämmer inte gula och grön/vita i NV hörnet av Svampabanan.

 

Det var ju en strålande tur. Vyn ner över branta sluttningen med vitsippor mot Trydeån var ju suverän.

Strax efter D stod plötsligt en stor svart sugga ca 50m bort och glodde på oss några sekunder. Hon lommade iväg tydligen utan kultingar. Vilken dag! (Tack Ingvar o Irene)

 

Punkt G, efter avståndsmarkering 2,0: mycket skog har avverkats, det är nyuppkörda skogsvägar, och nya gula markeringar omväxlande med gamla. Vi följde gula markeringar och det kändes som om vi gick runt i ett "oändlighetstecken". Varken rött, blått eller elljusspår dök upp. Vi kom till slut ut vid svampabanan. Ett tips är att kolla på informationstavlan vid första rastplatsen hur de markerade spåren går nu. (Tack Ingrid o Torsten)

 

Vandring 30: (2020-06-14)

 

Vid B-C, skippa stigen utmed jordvallen/ resterna efter ett gammalt gärde! Fortsätt istället på skogsvägen fram mot T- korset skyltat Ebbarpsvägen och håll vänster mot gården.


Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin