rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - rofyllda platser (SLUTSÅLD) (Juli-2021)

Upplaga 1

Vandring 2:

Ny gul/vit ledmarkering cirklar runt naturreservatet Sträntemölla, vilket påverkar vägbeskrivningens inledning och avslutning.

I inledning: Första delmålet är Forse mölla. Följ en gul/vit markering till fallen. Håll höger då leden delar sig. Stigen närmst fallen är avstängd p.g.a. fallrisk.

G. Gå sedan över den välvda bron igen. Obs. Det finns enbart två broar, en välvd träbro över ån och en stensatt bro vid dämmet, (inte tre som det felaktigt anges i boken). Följ det gul/vita spåret genom reservatet till hagen vid Sträntemölla. Håll höger då leden delar sig.

 

Vandring 4: (2016-12-12)

 

Vanring Nr 4 - nu 8 km, Stättan vid C är trasig. Använd istället den nya, röda rutten A - stätta B -Lilla Rygården - vägpunkten D i Ryadal. Ny vägbeskrivning: Håll en sydlig kurs från utgångspunkten. Följ ett sparsamt markerat vitt spår över en spång, en bro och en stätta vid A. Ta sikte på en höjdrygg i nord-sydlig riktning; följ denna med fortsatt sydlig kurs tills ett staket korsar framfarten. Följ staketkanten åt höger runt en hörna. Återuppta den sydliga kursen! Nästa hinder är en liten damm/våtmarksområde. Gör en lov runt dammen, se kartan! Efter några hundra meter nås stätta B. Kliv över! Bibehåll färdriktningen; strax sammanfaller stigen med en traktorväg som slutar vid Lilla Rygården. Lagom till påsk öppnas här ett B & B, Café & Galleri. Ägarna är tillfrågade och OK med vandrare använder tillfartsvägen. Håll höger efter gården och direkt höger igen på den gamla, charmiga byvägen som leder fram till vägpunkten D i Ryadal. Fortsätt enligt boken.

 

 

Vandring 5:
Det blå spåret vid A är initialt övermålat med Skåneledens orange markering. Följ istället orange markeringar i kanten av dammen till vägpunkten B. Lämna de orange markeringarna vid B: Håll istället vä eller något snett vä utmed en stig som tidigare varit blå och orange markerad men nu initialt är övermålad med brun färg. Ett stycke in på stigen är markeringarna inte längre övermålade, men stigen är ganska otydlig och stundtals lite övervuxen med mindre träd som fallit över leden. Den begränsade framkomligheten är mödan värd då vandraren belönas med vyer från kanten av ravinen över såväl fält, allé som våtmark med ett rikt djur-och fågelliv. Vandare som önskar ett jämnare underlag och mindre strapatser kan välja att ta vä efter att ha gått genom grinden strax innan A och följa det "nya" blå spåret utmed markvägen fram till C.

 

Vandring 6 (2021-07-07):

Komplett revidering av hela vandringsbeskrivningen samt en bifogad GPS-fil som bilaga i pdf-filen.

Nedladdning: uppdatering RP6 Brösarps södra backar med bifogad GPS-fil

 

P.g.a ändrade ägarförhållanden, vid C och D gå EJ utmed Hedvägen utan: ta hö ett kort stycke på Albovägen till en ICA-butik, korsa vägen. Fortsätt på ett gult spår via Plommonvägen och Bengtemöllevägen. Passera B & B Talldungen. Nästa delmål är Bengtemölla…….

 

Vandring 7:

Vid H skogsavverkning, ris hindrar framfarten gör en mindre detour.

 

 

Vandring 9 (2021-03-27):
Det går inte att göra turen inom hägnet vid B då stättan vid stora ingången vid P är borttagen (så man kan inte komma ut det hållet). Huruvida detta är permanent eller tillfälligt är ovisst. Fortsätt således längs utsidan av hägnet tillbaka till P. Det finns heller inte några skyltar, som exempelvis Sydostslingan, som det är hänvisas till i vägbeskrivningen.

 

Vandring 10:

A. ....I färdriktningen finns en stätta: stega över och träd in i den vackra hagen........ B. Platsen är rofylld. Spåren leder till en stätta. Bakom övergången finns en bilväg. Stega över, ta vänster utmed vägen i 200 m.

 

Vandring 11 (2020-12-20):

 

Åbjär naturreservat, P intill vägen mellan Ö Sönnarslöv och Huaröd. N 55,87074 E 014,33324, ny koordinat för ny utgångspunkt, då området numera är naturreservat och ny, större parkeringsplats anlagts.

 

Ö Sönnarslöv kan nås via E22 i höjd med Tollarp eller väg 19/9 via Degeberga.

 

I området finna numera markerade stigar, så all anledning att använda sig av dessa. Två distinkta stigar begynner vid en info-tavla. Med ryggen mot vägen/parkeringen- håll vänster på ett gul/vitt spår ner mot ravinens botten. Stigen löper i behagligt nedförslut mot Mjöån.

Gå över en bro, ta genast vänster. Därmed lämnas spärrmarkeringarna. Följ ån medströms...........och beskrivningen i boken till E och gå ner mot ravinens botten där det gul/vita spåret åter möter upp.

Vid ån finns två nya broar och man kan picnicka mellan dessa. Sedan möter ett blå/vitt spår upp som kan följas förslagsvis medurs i drygt 2 km tillbaka till utgångspunkten. Rundan blir då 7 km

 

 

 

Vandring 13:

Efter F och jordkällaren kom det ut en inföding från det vackra huset med vasstak. Han var väldigt nyfiken på oss vandrare och var vi fått turbeskrivning ifrån. Vi visade boken och han skakade på huvet. Det är ingen jordkällare det är en Brydestuga där linet torkades efter rötningen som tydligen skett i en liten bäckfåra framför ingången. Infödingen tipsade om ett sevärt kvarnhjulsstenbrott inte långt från punkten E. Första avtag efter Kråkebo NO vid sweref 99 lat long, N55.952315° E13.393830° går en lite skogsväg in till höger. Vägen går egentligen runt och här inne skall stenbrottet med rester av kvarnhjul finnas. Vi hade redan passerat så vi får kolla en annan gång. (Tack för uppdatering; Irene & Ingvar trogna rundvandrare sen 2005).

 

Vandring 14:

Ingressen sida 77, Förläng gärna vistelsen genom att kombinera med strövtåg kring Dagstorpsjön och Prästtorpasjön, Nr: 15 och 16.

A. Femte raden: Följ det bredare huvudstråket åt vänster mot Nord Syd Hässleholm (Lillsjödal-skylten borta)

C. Femte raden: vilthägnet borta

F. (Här kan denna vandring kombineras med Nr: 15) Femte raden. Ta hö och genast vä utefter en smal, grönmarkerad stig…och hoppa ner i texten till G, läs från: Efter drygt 400 m…

 

Vandring 15:

Efter punkt A när man kommer in i lärkskogen så har man avverkat ganska mycket där vilket gör det svårt att hitta rätt. Tack vare att jag hade spåret nerladdat till Locus Map tog vi oss igenom men det är fullt med ris, grenar och fällda träd som spärrar där spåret går så man får gå runt och kliva över allt bråtet. Annars var det en fin runda. (Tacl Peter och Bodil)

 

Vid ”John Bauer-skogen” några hundra meter efter punkt B, händer det som befarats i ingressen – att gammelskogen snart kommer att avverkas – håller på att ske just nu. En stor del av den äldsta skogen på höger sida av vägen är redan fälld. (Tack Lars)

 

 

Vandring 16: (2016-10-09)

I inledningen, tredje raden. Det rödmarkerade spåret är numera blått.

A…. Passera höger om gården Dagstorp. Vägen delar sig på inte platsen utan svänger. Lämna vägen på stället och fortsätt in i en hage (lyft ev. en tråd) i anslutning till en lada.

D. Skippa stigen över björkängen och dalen. Fortsätt istället till vägskälet i Nötarp och ta höger på en smal grusväg, skyltad enskild väg, se kartan!...............Efter den definitiva vändplatsen har skog fälts och ny planterats. Ta höger och följ en ny traktorväg nerför i ca 400 m mot en skarp högersväng.

Ny vägpunkt E. Ta vänster på en smal stig i svängen. Efter knappt 200 m nås mölleruinen (F) och ett vadställe. Fortsätt utmed skogsvägen bakom möllan knappt 200 m till stigen vid G.

G. ….Inom kort går stigen genom en annan mur. På ställen är granskogen fälld och ny skog har planterats. Ta 35 steg från muren och sväng sen vänster vid en högstubbe.(H)

 

 

Vandring 17 (2020-12-25):

I den inledande vandringsbeskrivningen syns inte längre de röda strecken som varit målade på enstaka träd. De tjänar som vägledning vid vägpunkten G.

Stigen uppe på höjdryggen efter B, som leder till Bjärrödsjön är framkomlig, men något smal, trång pga. björk-och bokskott som håller på att ta över stigen.

Den trasiga bron under C är utbytt.

Texten för vägpunkten D saknas i boken: D. Ta vänster, traska vidare till en korsande bilväg. I det sistnämnda vägskälet framgår det att Kyrkohallsvägen nyttjats.

 

Vandring 18 (2020-12-24):

Store Dammsvägen är avstängd för biltrafik.

Närmsta alternativa parkeringsmöjlighet är vid Stora Dammsvägen i vägskälet vid Spinkabygget. N56.11172 E13.48106

Från väg 21 mellan Perstorp – Tyringe, vänd söderut i V Torup, riktning St. Kampholma. Kör ca 2 km och vik av åt höger mot Oretorp och Attarp. Vägskälet vid Spinkabygget nås efter knappt två km. Från infotavlan vid den förbommade vägen är det en vacker sträcka tur-och retur till utgångspunkten för vandringen

 

Vandring 19:

Fin runda. Det har hänt lite nytt på rundan, det läste jag på uppdateringssidan. I början när man kommit upp på åsryggen så kan man fortsätta där tills man kommer ut på skogsvägen (hittade ingen tvärgående mur). Man kommer ut precis där man ska svänga in, väl sen under F så har ödetorpet renoverats efter det svänger man in på en liten skogsväg o följer den så blir det rätt. (Tack Elisabeth)

 

När vi rekade denna vandring visade det sig att vid I där man skulle ta vänster hade avverkning skett med stora skogsmaskiner på ett stort område så att både vägen och vändplatsen var borta och vi kunde inte hitta någon stig trots idogt sökande .Vi blev tvungna att gå tillbaka till korsningen vid gården Hagstad och använda skogsvägen ner till byn Hagstad. Vi var då ganska trötta men skall dock vid ett senare tillfälle försöka att gå baklänges från Hagstad och kanske hitta en väg att komma fram tills vi skall gå vandringen med Friluftsfrämjandet. För övrigt håller jag med om att det är en mycket fin vandring.

(Tack Jan Friluftsfrämjandet Söderåsen)

 

Vi vill upplysa om att vid F och G har skett en del ändringar som försvårar att hitta rätt. Vid F kallar du ett hus för ödetorp som vi tolkar som en ödegård och intill den en ladugård med bland annat mjölkkor. Efter bäckfåran som går under vägen skall man enligt boken gå på en smal stig.Denna finns inte mer eftersom man har kört med stora skogsmaskiner och inget är sig likt som du beskriver. När man kommer fram till vägen som leder till hästgården med varning för häst bör det stå att man skall hålla till höger för att komma vidare på H. Vi är inte överens med din beskrivning av att ta till höger i en y-korsning, vi tycker att det är mer rakt fram till Vildrosor och Höns. Vi kom dock fram efter lite letande och tycker att slingan är mycket fin och vi tackar för alla fina upplevelse som dina böcker givit oss. (Tack Ingvor och Ove)

 

Etappen P >> B kan vara snårig, enligt inkommen rapport. Vandrare rekommenderas ta landsvägen till B istället. (Tack Christian)

 

Vandring 20 (2020-04-12):
En härlig tur, men vi vill påtala att gulmarkerad stig har bytt färg (målats över) till vit istället. (Tack Marie)

 

Vandring 21:

Vid H Efter att passerat muren visade det sig att avverkning hade skett så alla spår av någon stig var försvunna men genom att vika åt vänster och följa stenmuren kom man ner till korsvägen vid Rännarehusen. Bortsett från detta var det en mycket vacker vandring. (Tack Jan Friluftsfrämjandet Söderåsen)

 

I. …..Ta hö på det nyanlagda stråket ett tital m. Korsa Gökvägen. Här finns ett picknickbord…..

K. ….Fortsätt till fots, passera en kommunikationsmast, men stanna till vid den andra.

 

Vandring 22 (2021-01-02):

J. Fortsätt rakt fram utmed vattnet. Stugägare är tillfrågade och välkomnar glada vandrare att nyttja stigen längs sjökanten. Under slutetappen kan följande riktmärken noteras: en spång över ett dike, en förbommad, brun stuga med vita knutar och badplatsens hopptorn, badbryggor, bänkar och bord.

 

Vandring 24 (2021-01-02):

 

C. Lämna den asfalterade vägen i högersvängen, fortsätt rakt fram utmed en tvåspårig grusväg kantad av vinodling. Håll vänster i ett T-kors. Senare ansluter en tillfartsväg från en vacker lantegendom på vänster hand. Följ huvudstråket åt höger genom nästkommande vägskäl där skogsvägar löper samman. Traska på 200m tills ett orangemarkerat spår ansluter från höger.

 

Vandring 25:

 

Den rödmarkerade leden är numera orange fram till fågeltornet.

 

C. Det är mycket inbjudande att sitta i gömslet och spana ut över sjön och det rika fågellivet. Vänd tillbaka till bron. Ta höger utmed ett sparsamt markerat rött spår. Stigen kröker åt vänster genom ett gatt i en stenmur nära ett söndrigt viltstängsel. Leden går snirkligt genom ett område i generationsväxling.

 

Vandring 26 (2020-12-05):

 

Faktarutan- ingen verksamhet längre på: Tomarps Gårdshotell, Killeboda gård eller STF vandrarhem Immeln

 

Numera är gula markeringar gulvita och röda röd-vita

 

Omläggning av rutten efter ruinen vid B- fortsätt följa gul/vita markeringar till vägpunkten E där SL, orange markeringar sammanfaller, skippa således utvidgningen av rundan via C och D.

Följ SL upp- och förbi toppen tills det röd-vita spåret korsar.

Vid G.

L. Enklare stig att följa från stenmuren till vändzonen:

 

Sevärdheten är en magnifik stenskulptur, en ”amfiteater”, byggd av konstnären Bård Breivik. Bakom konstverket finns en vattenfylld krater. Stigen går höger därom, dock ej utmed en slagghög som skjuter ut från kraterkanten.

Strax nås en öppning i en stenmur. Ett område med tät granskog skall forceras. Härifrån till en vändzon/skogsväg är det 250 m och orienteringen till fastare underlag är något vansklig.

Gör så här: Gå ca 10m rakt fram, ändra riktning, sväng vänster utmed en korsande stig. Traska på med bibehållen kurs drygt 200m tills två stenrösen syns höger om stigen. Ändra då kurs! Ta höger mellan högarna och fortsätt några få meter upp mot en vändzon.

 

 

 

Vandring 27: (2019-08-12)

 

Provade denna vandring nyss, snäll och ok vandring. MEN: beskrivningen an avtagsvägen under punkt C funkar inte, varken rostig stolpe eller 55 syns, GCvägen är nyasfalterad. Men avtagsvägen är egentligen den enda tänkbara, ligger strax efter en lätt högerkurva och är asfalterad några dm extra vinkelrätt mot kanten, (åt bägge hållen). Och banvallen är sedan omöjligt brant länge! Vi lyckades aldrig hitta detouren till utsikten under punkt A, dom har byggt flera vindkraftverk där, det kanske har rubbat något???

(Tack Lena J.)

 

Vandring 28 (2021-02-05):

P vid Gamla Byvägen, Vattentornet

E……… När det känns lämpligt fortsätter strövtåget på andra sidan vattenrännan. Följ en stig i sydlig riktning mot en vändzon. Stigen är framkomlig, men stökig, ojämn och ev. hindrar små bokskott initialt framfarten innan man når fram till en vändzon.

 

Vandring 29:

 

Faktarutan- ingen verksamhet längre på: Killeboda gård och STF vandrarhem Immeln

 

I lördags vandrade vi i Östra Göinge enligt din vandring 29 i "Rofyllda platser". Det var en fin upplevelse att gå i Kullaskogen och ta en fika vid Sporrakulla. Ett par detaljer i vandringsbeskrivningen kan möjligen underlätta vandringen en aning.

Inledningen: Den brevlåda som är inkörsporten till vandringen tillhör f n Göran Nilsson i Buddatorp och den är faktiskt numera vit och inte grön.

D. Vid vändplatsen i D blev vi lite förvirrade en stund för stenblocken syns inte från början utan först när man gått in på stigen. Det skulle underlätta, tror jag om det stod att man skulle ta in på stigen som skylten "Sibbhult" pekar mot. (Kanske självklart för de flesta) Skylten vid vägskälet visar endast mot Johansson. Dahl har nog flyttat.Snapphanestenen ligger nog 40-50 meter in till vänster. Din varning där är nog befogad.

E. När det gäller den gamla skolvägen till Högsma så finns ingen skylt med "Högsma 0,8". Däremot en stor och tydlig skylt som anger Sibbhult (åt det håll vi kom ifrån), Breanäs (åt höger) och Glimåkra (framåt). Vi fortsatte rakt fram mot Glimåkra och kom så småningom till Högsma,

Den här kommentaren är väl kanske den enda som behöver påpekas eftersom skylten stod i en trevägskorsning. Övriga är verkligen detaljer i sammanhanget. Tack för en fin vandring i för oss helt nya trakter!! (Tack Lasse)

 

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin