rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - mera Skånes kust (SLUTSÅLD)

(2022-Febr)

Upplaga 1

Ny upplaga finns nu som e-bok

 

Många vandrarhem har upplåtits till flykting- förläggning men flera av dessa har nu återgått till normal verksamhet. Kolla status innan ni ger er ut.

 

Vandring 1 (2020-08-19):

 

Kategatt-leden som nämns som referens inledningsvis har ändrat sträckning. Byt ut kategatt-leden som referens på två ställen i texten mot cykelspåret.

 

Järnvägsspåret som nämns i A och E har blivit cykelled.

 

G. Framöver finns en bilbro över ån. Denna bro skall dock inte nyttjas. Lokalisera/ta höger på ett löpspår/elljusspår strax innan. Ån rinner på vänster sida om stråket.

H. Gå över Rivierabron vid utloppet. Ta direkt höger på ett blå-markerat spår.

En ny sträckning av deletappen G-J föreslås ( skippa I):

 

 

Denna markering kan för övrigt följas till Malens havsbad. Vid strandlinjen svänger spåret och löper strax innanför den yttersta strandvallen. Gå förbi Hotel Riviera Strand.

J. Passera Malenbadets parkering. Håll en strandnära kurs tillbaka till hamnen.

 

 

Vandring 2:

Ny webbadress: Norrvikens trädgårdar

 

Vandring 3 (2021-06-08):

 

I bortre ändan av inhägnaden finns en hänvisning till Skåneleden. (Det finns inte längre någon hänvisning, men väl en stig som begynner några meter efter inhägnaden, löper parallellt med staketet och uppför mot övre hörnan. Håll där höger utmed en stig i riktning mot G.

 

 
Vandring 4:

Hotel Kattegatt till salu (2016-05-05)

 

Vandring 5:

STF Vandrarhem Ängelholm/Magnarp upphör 31.10 2016

 

Vandring 6 (2020-06-29):

I faktarutan ny hemsida för Ängelholms vandrarhem

 

D. ................. Följ initialt SL, orange markeringar över totalt sex spänger.

E. Lämna SL i en korsning där det finns två skyltar med texten Blocklinjen och där cykelspåret, Lergöksrundan korsar. .........

 

Vandring 7 (2020-06-29):

I Faktarutan: Vandringens två stättor är ersatta med vippgrindar (se även texten under

D)

Ny web-adress : Flickorna Lundgren på Skäret

Vandring 9:

Ellens café har bytt ägare och heter numera Ransvik Havsveranda

 

Vandring 10 (2020-06-29):

Faktarutan: Buss 222 från Höganäs stannar även vid Krapperup

 

6 stättor (istället för 8)

 

Kost/logi- nya web-adresser:

Krapperup café & slottsbod

Holy Smoke BBQ

Pensionat Strandgården i Mölle

Grand Hotel

STF Vandrarhem Jonstorp/Kullabygden

First Camp Mölle

 

A... Kullabergs vingård.....Efter en halv km korsas en väg vid Nyhamns Såg- och båtbyggeri samt Holy Smoke BBQ.

C. stättorna är ersatta med vippgrindar

H. Fortsätt utmed en traktorväg/gång höger om en uppställningsplan. Håll kurs mot havet!

K. Snurregrinden är borttagen

L. ....... I kanten av gläntan finns en minneslund och anslag över hundkyrkogården. Nyttja en gång höger om de två anslagen; traska uppför. ......

 

 

Vid H. Den stora röda ladan var borta. Där var en uppställningsplats för byggmaterial för tillfället (Tack Lena)

 

Vandring 11 (2022-02-09):

Faktarutan: Domstens pensionat har troligtvis slagit igen

I inledningsstycket: Gatuskylten Lärkstigen är skymd av en häck

C. .....I bortre, övre ändan av nyplanteringen finns en tät björkplantering dit stigen söker sig.

 

Campingstugorna vid G. är lite unika i Sverige för att det är ett krav för dem som äger dem (de går ofta i arv för det är attraktiv att äga en stuga där fast det är väldigt primitivt och mycket jobb) att de ska monteras ner varje höst och byggas upp igen på våren. Hela husen förvaras i de stora magasinbyggnaderna som finns på området. Varje stuga har sin bestämda plats och bottenplattan finns så man kan se hela året.

 

Vandring 16 (2020-10-15):
Ljungens camping heter nu Falsterbo Camping Resort (Tack Anja)

 

 

Vandring 17 (2020-06-23):

A. ........... Fortsätt rakt fram på den grusade Norredalsvägen/privat väg. Korsa en asfalterad landsväg. Fortsätt rakt fram på en väg med hastighetsbegränsning 20 km/tim. Passera hus nr. 14 där vägen upphör.

B. Ta höger efter en rad med björkar och tallar. Gå i vänsterkanten av en liten gröning. I andra ändan syns en röd stuga med vita knutar. Huset mitt för har nummer 15. Strövtåget fortsätter utmed en grusväg mellan dessa båda hus.

 

Vandring 18 (2020-10-15):

För kännedom: På strandängarna och vid hamnen i Smyge finns en unik, fridlyst population av huggorm. C. ............Ta vänster och passera förbi charmig bebyggelse med gammeldags bykänsla. Vägen kröker, fortsätt på Östan väg.

 

E. Håll vänster i vägskälet Kalkugnsv./Tånevägen, men vägen heter egentligen Kalkbrottsvägen. (Tack Anja)


 

Vandring 19 (2021-10-30):

I faktarutan och i den inledande texten nämns ett vadställe, här finns numera en liten träbro. (Tack Kerstin)

 

F. Just här har Skateholmsån/Tullstorpsån sitt utlopp. För vyernas skull, gå över bron och tillbaka.

 

Vandring 21:

B. picknickbordet vid bunkern är borta och texten "titta upp"syns inte längre vid bunkern med det målade graffit-ögat

B. Från cementrörsträdet till slutet på Kabusa är 1.7 km. Mätte med GPS. Står 3,4 km under B.

(Tack Anders H)

 

Herrestads Gästis är planerat att återuppta hotel och restaurangverksamhet under 2018.

 

Vandring 22 (2020-07-07):

Logi Logen har upphört och huset på Smedjevägen 1 som inhyser Galleri K i Kåseberga är till salu

B. järngrinden vänster om stättan är ersatt med två lyftbara el-trådar

 

Vandring 23 (2021-08-02):

Faktarutan; Tygegården, Löderups scoutgård/vandrarhem

Info Dag Hammarskjölds Backåkra: Backåkra

P vid Dag Hammarskjölds Backåkra är tidsbegränsad till 2 timmar. Möjligtvis kommer detta att gälla enbart under högsäsong(sommartid). Alternativ parkering föreslås: Sväng inte in mot Backåkra utan fortsätt på vägen ner mot Hagestad naturreservat och ställ bilen i någon av P-fickorna utmed vägen i närheten av gångbron över Tyge å, N55.384034° E14.146195°, som omnämns i texten efter B.

Eller st vid vägpunkten H., N55.390708° E14.188370°, där SL korsar vägen ner mot Sandhammaren.

Punkt A anslagstavlan är borta. Punkt B Sporadiska rostfärgade osv. Det är om-markerat och man följer blåvit skyltning som tar en igenom/ fram till Stora Ekeliden. Man behöver därför inte göra någon avvikele vid avverkningen. Punkt K skylten är borta. (Tack Anders)

 

Vandring 24:

Simrishamns vandrarhem har upphört

Maritim Krog & hotel heter numera "en gaffel kort"

 
Vandring 25:

Pga pandemi- restriktioner så får endast förbokade vistas i Mandelmanns trädgårdar. Grindarna är stängda med skyltar i bortre ändan av Mandelmanns betesmark. Själva betesmarken på Rörums backar och ensamma trädet har vandrare dock tillgång till, se kartbild på detour!

 

 

 

Reviderad del av sträckan(.gpx)

 

E. Skylten Grödafadsvägen är borta.

K. Följ Österkrok till väg 9

 

Vandring 26 (2020-07-18):

Ny sträckning ca 500 m efter B. Vägpunkterna C/D är flyttade och ny beskrivning B-C-D.

 

B. Där lämnas spårmarkeringarna. Gå över bron/ån. Passera den södra parkeringen. Nästa delmål är Knäbäckshusen. Gå ett kort stycke utmed grusvägen som följer ån. I första vägkröken lämnas grusvägen. I svängen finns en skylt, Stenshuvud Nationalpark; bakom denna begynner en smal stig som skall nyttjas. Stigen följer ån. En damm passeras. Där finns picknickbord och en bänk. Stigen fortsätter genom ett mindre skogsparti till ett vägskäl intill en äppleodling tillhörande Björkenäs, se kartan. På stället finns en snurrgrind och ett anslag.

 

 

C. Gå inte genom snurran! Fortsätt istället åt höger utmed en stig som följer den inhägnaden äppleodlingen. Håll höger då stigen strax delar sig. Bortse från klippta gångar till sommarhus. Stigen mynnar ut på en grusväg.

D. Sväng vänster på denna. Nästföljande riktmärke är en varningsskylt för farthinder. Kort därpå ansluter Jägare Noes v. på höger sida. Vänd in på denna väg och fortsätt fram till kurva där Sydkraft har en betongbyggnad. Begagna en stig i hörnan av el-kraftstationen som leder fram till en asfalterad tillfartsväg/P intill Knäbäckshusen. Korsa vägen!

E. Slå an på annan tillfartsväg i kanten av parkeringen som är försedd med en förbudsskylt med tillägget: Gäller ej behörig trafik. Passera några vackra byggnader med halmtak. Vägen svänger vid en förtjusande backstuga i höjd med en tennisbana. Den behagfulla stigen kan följas i kanten av de pittoreska längorna till en vacker kusthed. På heden finns några enkla, välplacerade bänkar. Ta sikte på en klockstapel. Nedanför ligger de små halmtäckta sjöbodarna och det pittoreska St. Nicolai kapell. H. Håll höger utmed ett grönt spår, sex prickar annars missas Hälleviks idylliska fiskeläge. Det finns många möjliga rastplatser på stället ifall det finns något kvar i matsäcken och en stunds vila eftertraktas. Utgångspunkten för vandringen återfinns ett stycke uppför tillfartsvägen. På slutetappen passeras en tältplats.

 

Vandring 27:

E. Korsa vägen vid en busskur, Kivik Skogsdala och nyttja en smal gång vänster om hållplatsen. Denna passage är nu blockerad med staket så fortsätt 150 m mot Kivik och ta gången till vänster.

 

Vandring 28 (2020-07-18):

B. ………….. Korsa grusvägen, fortsätt ett kort stycke på ett gulmarkerat spår utmed Verkaån till Skepparpsgården.

G. ………. Efter ytterligare några hundra meter nås en grusväg i Havängs sommarby håll höger, gå 50 m och sväng vänster in på en grusväg mellan husen. Där vägen kröker-fortsätt rakt fram på en gräsbevuxen stig till en dansbana/picknickplats.

H. På platsen finns två ”kyss-grindar”. Med ryggen mot dansbanan, begagna den vänstra. Ta sikte på en höjd med enstaka tallar och björkar. Traska rakt österut, fritt genom hagen drygt 900 m, utan att tappa höjd, till en stätta/utgång.

 

I. Gå över! Framöver finns en kvadratiskt, inhägnad ängsmark. En svag antydan till stig finns i högerkanten av denna inhägnad. Stigen går ner mot Klammerbäckens utlopp. Där ska ännu en stätta och en spång nyttjas.

J. Stega över, ta genast höger på en längre spång över bäcken. Gå uppför ravinkanten där stigen delar sig. Ta den vänstra som följer ån. Vik av söderut, (åt höger) utmed en bred stig uppe på höjdryggen. I blickfånget syns Vitemölla.

 

 

Vandring 29 (2020-06-23):

Undvik att ta med hund i Maglehems naturreservat. Korna har visat missnöje med hundar i inhägnaden.

 

L. Ta vänster på en väg försedd med vägbom/stätta. I området har barrskog avverkats, det ursprungliga hedlandskapet återställs och naturreservatet Maglehem skapats. I nästa vägknut finns ett vindskydd för fika.

 

Vandring 30:

B. Det röda utedasset vid ån är ersatt med ett modernare brunt beläget närmre kusten.

 

Vandring 32 (2020-07-01):

Skåneledsmarkeringar,SL5, utmed stigarna har tillkommit:

F........Framöver syns Åhus hamn. Stanna till vid en vägbom och titta på kartan. Lokalisera en stig med orange, SL, (och rödvit) markering i vänstra kanten i anslutning till bommen.

I. I en trestigskorsning syns gul/vita markeringar både till vänster och rakt fram. På stället finns en rostig, låg metallpåle/skylt. Lämna SL(orange markeringar)! Sväng vänster i vägskälet. Bortse från anslutande, omarkerade stigar.

Förtydligande: O. ........ På trädstammar längs stigen är gula symboler övermålade med blekröd färg. I snabb följd delar sig stigen; håll vänster båda gångerna. Gå höger om och parallellt med en längsgående, hög strandvall. Uppe på vallen finns några enstaka hus. På höger hand ligger vacker, tallskog på kuperat underlag. Traska vidare men sluta följa spårmarkeringar då stigen ånyo delar sig i slutet av strandvallen.

 

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin