rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - evighetsträd

(SLUTSÅLD) (Febr-2021)

Upplaga 1

Vandring 6 (2021-02-03):

 

Inledningsvis finns det en ny väg runt slottet som ska begagnas då parken är stängd för besök.

 

Om slottsparken är öppen rekommenderas en promenad runt sevärdheterna. Sök sedan upp en grön grind för utträdet. Sväng höger utanför grinden. Underlaget övergår från kullersten till grus. Vägen kantas av en allé.

I de fall då slottsparken är stängd nyttjas vägen på vänster hand som går runt slottsegendomen. Vid en grön grind svänger man då istället vänster genom en allé.

 

Ekstubben som nämns under G skall i texten ha nr 7 (inte nr 8) (Tack Kurt)

 
Vandring 7 (2020-03-26):

Lycka att kunna njuta av naturen en dag som denna vackra vårdag. Ovesholm-Uddarp, 17 km

En trevlig runda i spännande omgivningar. Här kommer några uppdateringar som vi märkte av längs rutten Den fallfärdiga ladan till hö vid Nytorp (A) var borta. Likaså skjulen som beskrevs vid (H) och högstubben vid Ovesholms damm (E) låg nedsågad bredvid grusgången.

Däremot var det gula spåret som dök upp vid (I) numera markerat med nymålade gula prickar som var lätta att följa ( Tack till K.Nilsson)

 

Vandring 8 (2017-08-07):

Beskrivningen på punkt G är väl avancerad! Där gick jag fel, det är många väderstreck i beskrivningen att hålla reda på!

Sträckningen vid C, den äventyrliga delen tror jag inte går att hitta idag, där har nog skett en del arbeten med marken om jag fattar det rätt.

Gräset mellan C och D är rejält högt, men det är kanske allt gräs just nu, eller så är det få som går här. Skogen norr om slottet är fin med stora ekar och rhododendronbuskarna är imponerande. (Tack Kaj)

 

Vid G, när man väl når fram till husraderna så har vägen där nyligen flyttats och ligger numera bakom husraden istället för framför. Det innebär att man inte kommer fram till jätteeken vid punkten H utan behöver svänga höger i t-korningen för att titta på eken en bit nerför vägen. Sen går man tillbaka den lilla biten för att fortsätta enligt beskrivning. Snubbeltråden för viltsvin vid H har numera förstärkts med ett rejält viltstängsel, det finns visserligen en öppningsbar stängselsektion vid slutet av gången genom ekplanteringen men den såg inte ut att vara tänkt för passerande turister, så vi gick på utsidan av trädgården tillbaka till parkeringen. (Tack Raissa)

 

En enklare beskrivning från G kan vara: Stigen ner mot bäcken börjar vid öppningen i ett träräcke på vänster sida. Följ stigen ner till bäcken och gå över den lite murkna bron. Klättra över stättan in i kohagen och fortsätt rakt fram ca 20m. Kryp under trädstammen och klättra över stättan direkt efter de fallna träden. Fortsätt stigen ca 20m åter söder. Lämna stigen och vänd vänster och gå snett bakåt (det finns några gula markeringar här). Fortsätt högst upp på ryggen. Gå sen österut längs ravinkanten och strax blir stigen tydlig och går över en mindre bro och snart är man framme vid kvarndammen H. (Tack Ingvar o Irene)

 

 

Vandring 9: (2019-03-29)

I inledningstexten nämns en skylt om Vegeå Fiskevårdsområde. Denna har nog försvunnit tillsammans med en del avverkade träd. Men det går rätt lätt att hitta stigen efter skogsmaskinens framfart.

C. Stigen passerar mycket nära sista huset som är under renovering. Tror vi följde instruktionen. Vid Låsahuset är det bättre att runda Låsahuset och ta vänster direkt efter och sedan göra en kort avstickare till träd 11. Som bonus får man en bättre fotovinkel mot korsvirket.

D. Efter ca 100m ett stort nytt kalhygge som går fram till den anslutande vägen. (Tack Ingvar o Irene)

 

Vandring 10: (2021-01-29)

Skåneleden har ändrat sträckning. Numera är etappen A-B-C-D orange markerad. Sträckan (440 m) mellan H och I är igenväxt och svårframkomlig. Det krävs kompass och/eller nerladdad GPS-rutt för att ta sig genom. Ett alternativ är att gena genom att ta höger i vägkorset/ bommen mellan C och D. Gå 500 m till ett fyrvägskors och där ta höger mot Lillsjödal. Tyvärr missar man då de vackra ekarna i Maglö naturreservat.

 

Vandring 11: (2016-09-11)

Rundan fungerade inte vid punkt A, och det nerbrunna huset på en av bilderna. Det fanns inget synligt sätt att ta sig rakt fram, som instruktionen angav. Så istället fortsatte jag genom kurvan längs grusvägen, dvs. österut. I T-korset tog jag höger och följde vägen söderut tills den slutade. Då är man alltså nästan vid 90-graderssvängen strax efter trädet (5), men med en gård emellan. Jag försökte gå förbi gården över ängen, men kunde inte hitta något som tydde på att jag var tillbaka på leden, så jag gick tillbaka. Tog istället det rosamarkerade ridspåret västerut till trädet (4). Därifrån såg jag inget traktorspår över fältet mot trädet (5), så istället fortsatte jag västerut längs ridspåret (baklänges längs rundan, åtmonstone att döma av kartan) och tog sedan av söderut vid det rosamarkerade spåret (en fin stig/löpspår) i den riktningen. Därefter knixade jag mig ner och anslöt till den egenliga rundan strax efter B. (Tack Torbjörn)

 

Vandring 12:

Spängerna vid A är borta och den smala stigen uppför en skogsklädd backe är obefintlig. Skippa därför detouren A-B; ströva direkt från P till C via Skåneleden.

 

Vandring 13 (2021-febr):

 

……….Slottet är i privat ägo men parken är öppen året runt/dagligen 10-17. Under den föreslagna, korta 2- km rundan i skulpturparken som inleder strövtåget, passeras en del av de permanenta skulpturerna och jätte- eken, men rundan kan naturligtvis varieras för att inkludera mer av konstverken. ……..

 

Gå in parken, nyttja gången mellan konsthall och restaurant. Slottet ligger på höger hand. Respektera de privata domänerna. Fortsätt rakt fram, riktning Hotel. Följ hänvisningar till skulpturparken, gå genom en stor grind, sväng höger efter magasinet. Gå genom en mindre grind. Ta kurs mot en damm. På vänster hand ligger en dubbel rad stenblock. Passera några av dessa, vik sen av åt höger mot en gigantisk rhododendronhäck. Gå genom häcken och följ strandkanten åt vänster. Gå genom ännu en grind till den vildare delen av parken. Ta vänster då stigen delar sig. Passera C.F. Reuterswärds 12 skulpturer i plåt. På gången ligger en granitsten med texten Reflexion. Framöver ligger två installationer, Inre rum av Birgitta Silfverhielm.

A. Vika av åt vänster i en hårnålskurva. En mur löper parallellt på höger sida. Traska på ca 250 meter. Därefter finns ett anslag med en pil och texten Jan Svenningsen. Vik av åt höger på stället!

B. Begagna en smal stig som leder fram till muren och sväng höger utmed den. Bortse således från en stätta på platsen. Tänkvärda citat står inhuggna i murens stenar här och var. Bitvis går färden via en spång. Nästa delmål är Snapphaneeken.

 

Vandring 17:

Vid E har fågelbär (4) avverkats.

 

Vandring 21 (2021-02-03):

 

E. Skåneleden har ny sträckning och går inte längre utmed den aktuella skogsvägen, belägen mitt för ridhuset, som skall nyttjas. Det finns inte heller någon vägspärr längre.

H. även ny sträckning för Skåneleden, som inte längre drar förbi vid Rännarhusen

 

Vid E är stockarna över ån borta. (Tack Knud)

 

G. Vi hade LITE problem där. Vet inte riktigt vad vi gjorde för fel. Kanske vi gick lite för långt. Men väl över diket (hittade bara ett) och sen över stengärdet och hålla lite vänster och sen rakt upp. Då var vi rätt på det. (Tack Ingrid och Göran)

 

Vandring 23:

Det finns bara två stigalternativ i starten bakom träskylten. Det är det högra som gäller. Texten ”senare delar sig ta hö” kan vara vilseledande. Vi såg ingen sådan delning.

A-B följde vi navigationsspåret så gott det gick men såg aldrig några stigar. Rätt snårigt och uppvuxet hela vägen.

Förtydligande: Vid A tillstöter en stig från hö och för att komma ner i dalgången fortsätt framåt i samma riktning ca 5m. När det öppnar sig ta av snett ner till hö. I 90⁰ svängen precis före G hittade vi inte ridstigen utan följde stora vägen fram. Möjligen var stigen dold av avverkningsrester.

 

En mycket trevlig runda med fantastiska gamla högvuxna ekar och bokar. Vissa avsnitt något svårnavigerade som A-B. De aviserade Tranorna var på plats med en väl kamouflerad unge i brunt. I bortkanten av sankmarken en Kronhjortshind med sitt diande kid. (Tack Ingvar)

 

Vandring 26 (2020-05-30):

Rundan var väldigt vacker och vi såg vita dovhjortar precis där de skulle vara! (Och vildsvin lite längre fram!) Men en del har hänt sen boken skrevs, och på två ställen var vägbeskrivningen lite svårtolkad.

Om P-platsen: Det finns inte längre något utedass vid P-platsen. Naturbussen har inte längre hållplats vid P-platsen.

Vid beskrivningen under A står: "Följ den orange leden utefter den smala skogsvägen tills några skogssjöar och små tjärn nalkas. På platsen viker en stenmur av i rät vinkel. En 4-5 stammad bok står i hörnan".

Sedan fortsätter det under B: "Lämna skogsvägen och Skåneleden, följ istället en smal stig mellan gärdet och boken". Vi hade svårt att förstå "stenmur i rät vinkel". Jag skulle föreslå att formulera det som: "Följ den orange leden utefter den smala skogsvägen. Så småningom dyker ett stengärde upp längs ledens vänstra sida. När Skåneleden viker av åt höger och lämnar stengärdet, fortsätt då istället på en smalare stig som fortsätter rakt fram, längs gärdet. Efter några meter in på stigen syns en 4-5 stammad bok på höger sida". Stigen från fågelbärsträd(1) till fågelbärsträd(2) går längs med ett viltstängsel som ser ut att uppförts efter att boken skrevs. Det blir en enklare vägbeskrivning att helt enkelt följa stängslet. Det nämns även en "provisorisk grillplats" i en glänta. Den syntes inte alls till. Sedan (fortfarande under B) står att man ska gå genom den högra av två öppningar i en stenmur. Där står det att "På andra sidan muren går en gammal skogsväg som sett sina glansdagar. Fortsätt rakt fram". Det var också lite förvirrande. Rakt fram i förhållande till vad? Där fanns knappt skönjbara uppkörda vägar i skogen direkt på andra sidan muren, och en skogsväg en bit till höger, som man kunde följa både till höger och vänster. Jag skulle istället vilja formulera det som: " På andra sidan muren växer en mörk granskog. Följ en stig genom skogen, snett mot höger, tills en gammal skogsväg nås. Gå till höger på densamma och fortsätt därigenom längs stenmuren som tidigare passerats. (Tack, Calle & Gunilla)


Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin