rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - ebok mitt Skåne

(Juli-2023)

Upplaga 2 utgiven mars 2021

 

Vandring 2 (2023-07-18):

Stättorna på strandängen vid J är borttagna. Korta av rundan genom att återvända till H efter jätte-eken. Läs under I: Framöver syns Krageholmssjön. En T-korsning nås ta VÄNSTER förbi en bom och sedan direkt höger riktning Ebbarp till vägpunkten K, se karta!

 

Vandring 6 (2022-03-28):

Längs den fina sträckan vid D, utmed Vombsjön är stigen runt pumphuset ev.tillfälligt blockerad (går att komma runt ändå).

 

Vandring 7 (2022-02-22):

Skogsavverkning/nyplantering i skogarna kring Hjularöd gör långa rundan 16 km trist. Välj hellre det kortare turförslaget runt själva Borstbäcken tills skogen vuxit upp igen. Mellan vägpunkterna D3 och D1 finns nya diken, vilka dock inte påverkar framkomligheten.

 

Vandring 10 (2021-03-20):

ca 200 m in på stigen efter ”den gula grinden” ligger där ett hus till höger (3 takkupor) vid G. Här blev det lite oklart då det schaktats upp en ca 2 m hög jordvall längs stigen. Stigen är försvunnen men det gick bra ändå. (tack Gunnar T)

 

Vandring 12 (2023-04-09):

 

Granplanteringen som nämns i H. och I är avverkad. Där man ska vika av åt vänster över en vall ligger en björk med rotvälta. Gå tvärs genom den ca 60 m breda avverkningen till en korsande stig nerför en slänt mot en bred skogsväg.

J. Håll vänster…..

M. ……..Stigen in i bokskogen på vänster hand, som följer en bäckravin till en spång är svårframkomlig pga. välta träd. Finn alternativ rutt till spången!

 

Vandring 16 (2022-02-16:
Observera en ny dragning av Skåneleden de inledande 200 metrarna.

 

Vandring 19 (2021-03-27):

Det går inte att göra, den i boken rödmarkerade, rundan inom hägnet. Stättan in i Agusa -hägnet vid stora ingången är borttagen. Huruvida detta är permanent eller tillfälligt är ovisst.

 

Vandring 23 (2021-10-18):

 

Under B och C står: Håll utkik efter ett korsande vitt spår… Det har bytt färg till ljusblått, se bild.

 

 

Vandring 27 (2022-02-10):
Tyvärr blev det ett fel i GPS-filen avseende vandring 27 Stockamöllan där det ligger Trolleholm istället (som finns med i den tryckta upplagan av mitt Skåne). Vandring 27 finns på denna länk: Ladda ner vandring 27 Stockamöllan (Tack Pia)

 

Vandring 29 (2021-02-01):

En nybliven ägare av boken ”rundvandringar mitt i Skåne” har gjort mig uppmärksam på att #29, Skäralid- Härsnäsdammarna ej riktigt är genomförbar enligt vägbeskrivningen då ett älgstängsel är monterat alldeles nyligen vid punkt J. Tillsvidare rekommenderar vi en ny sträcka mellan F (Liagården) och L (Härsnäsdammarna) via ett vitt spår från Liagården till Gamla vägen och sedan ett grönt spår till dammarna.

 

 

 

Vandring 30 :

De tre skyltarna som nämns i inledningen, före A, är borta.

 

På punkten L står att man ska gå tillbaka till punkten J. Det ska vara I . (Tack Eva)

 

Vandring 31 :

Olyckligt slarvfel i vår mall till faktarutan, skall vara:

 

Spångens gästgivargård, www.spangen.se

Riseberga- Färingtofta hembygdsförening förvaltar Ruveröds kvarn,

www.hembygd.se/riseberga-faringtofta

(Tack Eva)

 

 

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser:
mejla Karin