rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - ebok Skånes kust (2023 sept)

Upplaga 3 utgiven aug 2021

 
Vandring 3 (2021-06-08):

 

I bortre ändan av inhägnaden finns en hänvisning till Skåneleden. (Det finns inte längre någon hänvisning, men väl en stig som begynner några meter efter inhägnaden, löper parallellt med staketet och uppför mot övre hörnan. Håll där höger utmed en stig i riktning mot G.

 

 
Vandring 11 (2022-02-09):
Campingstugorna vid G. är lite unika i Sverige för att det är ett krav för dem som äger dem (de går ofta i arv för det är attraktiv att äga en stuga där fast det är väldigt primitivt och mycket jobb) att de ska monteras ner varje höst och byggas upp igen på våren. Hela husen förvaras i de stora magasinbyggnaderna som finns på området. Varje stuga har sin bestämda plats och bottenplattan finns så man kan se hela året.

 

Vandring 23 (2021-08-02):

P vid Dag Hammarskjölds Backåkra är tidsbegränsad till 2 timmar. Möjligtvis kommer detta att gälla enbart under högsäsong(sommartid). Alternativ parkering föreslås: Sväng inte in mot Backåkra utan fortsätt på vägen ner mot Hagestad naturreservat och ställ bilen i någon av P-fickorna utmed vägen i närheten av gångbron över Tyge å, N55.384034° E14.146195°, som omnämns i texten efter B.

Eller st vid vägpunkten H., N55.390708° E14.188370°, där SL korsar vägen ner mot Sandhammaren.

 

Vandring 19 (2021-10-30):

I faktarutan och i den inledande texten nämns ett vadställe, här finns numera en liten träbro. (Tack Kerstin)

 

Vandring 27:

Pga pandemi- restriktioner så får endast förbokade vistas i Mandelmanns trädgårdar. Grindarna är stängda med skyltar i bortre ändan av Mandelmanns betesmark. Själva betesmarken på Rörums backar och ensamma trädet har vandrare dock tillgång till, se kartbild på detour!

 

 

 

Reviderad del av sträckan(.gpx)

 

Vandring 29:(2023-09-10)

Mellan I och J finns ev en avspärrning av stigen, vilken är tveksam. Vid osäkerhet att fortsätta gå igenom stugområdet istället och fortsätt vandringen efter J (se kartan i boken) (Tack Susanne)

 

Vandring 31:

Tryckfelsnisse har varit framme - rätt faktaruta skall vara denna (Tack Anki!)

 

 

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser:
mejla Karin